nlen

WHAT SHAKES? The Serendipity Journey for Change

WHATSHAKES? is een design game dat het proces faciliteert waarbij mensen met diverse achtergronden kansen verkennen voor complexe vraagstukken. WHATSHAKES? is een tool voor co-creatie, voor participatory design, voor creatief denken, voor strategie ontwikkeling en innovatie.

WHATSHAKES? overbrugt (professionele) talen en karakters en gebruikt de rijke ervaring, kennis en inzichten van mensen om tot betekenisvolle oplossingen te komen die rusten op zowel een maatschappelijke als economische fundering.

Waarom

We leven in een tijd waarin vele transformaties gaande zijn, op bijvoorbeeld economisch vlak, politiek, sociaal, demografisch of klimatologisch. De gezondheidszorg wordt onbetaalbaar, de trek naar de stad neemt nog steeds toe en het platteland loopt leeg, het aantal mensen met obesitas groeit iedere dag, we horen niet meer vanzelfsprekend bij een kerk en we voelen ons ook niet meer vertegenwoordigt door politici, onze grondstoffen raken op, ons vertrouwen in banken is tot ver onder nul gezakt, het eind van de financiële crisis is nog lang in zicht en de multiculturele samenleving is mislukt. Zomaar een handvol clichés van dit moment die juist door hun urgente karakter tot cliché zijn geworden.
Dit brengt de nodige onzekerheid, maar zeker ook kansen en mogelijkheden voor transformatie en (sociale) innovatie. Het (h)erkennen en ontwikkelen van deze kansen vraagt wel dringend om een nieuwe manier van denken, creëren, inleven, organiseren en acteren. En het betekent dat we processen moeten toelaten die uitnodigen tot participatie en samenwerking. Om die redenen hebben wij WHAT SHAKES?, the serendipity journey for change, ontwikkeld.

Door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen in een creatief proces, is het mogelijk verschillende inzichten en ervaringen naar boven te halen en nieuwe, onverwachte combinaties te maken. Dit kan gaan om een nieuwe marktpropositie of een nieuw product of dienst maar ook over het teweegbrengen van gedragsverandering bij mensen (therapietrouw bij medicijngebruik, bewuster gebruik van energie, socialer gedrag in de buurt). De design benadering maakt het mogelijk om nieuwe kansen te zien en tastbaar te maken.

Wat

WHATSHAKES? is een gemakkelijk inzetbaar proces om snel inzicht te krijgen in de complexiteit van een vraagstuk. Het is een fysiek, participatief en samenwerkende design game (proces en tool tegelijk) voor innovatie, verandering, transformatie en strategie ontwikkeling.

WHAT SHAKES? bestaat uit een ‘bordspel’ en wordt met een dobbelsteen gespeeld. De structuur van het bordspel is ingegeven door de iteratieve design structuur van exploratie, ideegeneratie en validatie. Het spel maakt het mogelijk voor mensen van verschillende achtergronden samen te werken op relevante thema’s, waarbij de dobbelsteen en het fysieke bordspel het proces aansturen en business en design methoden de verkenning en concepten voeden. Tijdsdruk houdt de vaart erin.

Wanneer

In elke situatie waar een individu, groep, organisatie of een cluster van organisaties rondom een thema behoefte hebben aan verandering. WHAT SHAKES? biedt een simpel doch rijk proces dat innovatie en de concept ontwikkeling voor deze gewenste verandering aanjaagt. De reis exploreert en onderzoekt strategische, complexe dilemma’s en verbetert samenwerking door het genereren van nieuwe inzichten. Elke uitdaging, vraag, thema kan een startpunt zijn.

Setting

De game wordt gespeeld door een groep mensen met verschillende verantwoordelijkheden uit dezelfde organisatie of door een groep van betrokkenen die verschillende connecties hebben met een thema. Onafhankelijke moderators, ‘masters in shaking’, zijn nodig om het team te ondersteunen. De essentie van de reis is het spelen, de iteraties (exploratie/ideegeneratie/validatie ), de mindsets/moods daarbinnen en de inzichten die daaruit volgen. De reis kan oneindig doorgespeeld worden, maar heeft minimaal een dagdeel nodig om tot zijn recht te komen.

Wil je meer weten?

WHAT SHAKES?

Emailadres: info@whatshakes.com

Masters in shaking

Agnes Willenborg (Nomads) 06 - 51050150
Wina Smeenk (Wien’s ontwerperschap) 06 – 27031274

WHAT SHAKES?
© 2012 Wina Smeenk, Agnes Willenborg